Welkom bij Inter-Focus!

 

Inter-Focus is een kennishuis dat handelt op basis van zijn jarenlange interculturele expertise. Vanuit onze dienstverlening trachten wij een brug te creëren tussen autochtonen en de diverse allochtone gemeenschappen.

Ondanks de gekleurde steden in Nederland bestaat er – door het gemis en/of gebrek aan interculturele kennis – een tendens tot labelen en polarisering. Dit vergroot de afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen. Juist om dit gegeven tegen te gaan, biedt Inter-Focus een dienstverlening op maat aan. Zodoende wensen wij niet alleen de belangen te behartigen van onze cliëntgroepen en opdrachtgevers, maar tegelijkertijd een steentje bij te dragen aan de Nederlandse samenleving.

Voor meer informatie kunt u ons bellen op het algemene infolijn 020 410 94 93 of mailen via info@inter-focus.nl. Wij helpen u graag verder.

Inter-Focus staat open voor al uw vragen en suggesties.

Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden en met u mee te denken.

Re-integratie

Diversiteit Integreren

Coaching & Training

Interculturele Diensten

Maatwerk

Workshops

Team
Partners & Samenwerking
Noloc