Professional ondersteunen
Ondernemers worden vaak geconfronteerd met taken en verantwoordelijkheden, die niet direct herkend wordt wanneer men voor zichzelf van start wil gaan. Bijvoorbeeld zaken zoals marketing, boekhouding, interactieve media zijn onderdelen waar de bi-culturele Nederlander ondersteuning kan gebruiken. Soms hebben b-culturelen daarvoor niet altijd de juiste achtergrond. Voor een ‘echte’ ondernemer is het van belang om inzicht te hebben waar zijn krachten liggen en wordt er aandacht besteed aan verbetering of aan onderdelen van bedrijfsproces waar nog aan gesleuteld moet worden. Het is een intensief traject. Dat heeft invloed op de ontwikkeling van zijn eigen kunnen en kennis. Kenmerkend hiervoor is vooruitstrevend, ondernemend gewerkt wordt aan begeleiding van een startende ondernemer.

Waarom ondersteuning?
Er zijn situaties waarin een ondernemer zich minder zelfverzekerd voelt en behoefte heeft aan ondersteuning of zelfs een stukje begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een ernstige of langdurige ziekte, en de ondernemer weer de draad wil oppakken. Veel taken, door anderen (tijdelijk) waargenomen, komen dan op de eigen schouders te rusten, nadat er ondertussen wel veel veranderd is. De wirwar van dringende en ‘nieuwe’ zaken zijn dan niet langer een uitdaging, maar worden een bron van onzekerheid. Immers, de ondernemer wordt geacht ‘het allemaal te weten’… Op zulke momenten wordt het gebrek aan ‘feedback en coaching’ het meest gevoeld.

Uitkomst
Met ons product “Ondernemer-coaching” bieden wij aan een vooruitstrevende ondernemer te maken van niet-westerse allochtonen die willen werken als zelfstandig ondernemer.

Wij zijn de juiste partij om hen te begeleiden en te ondersteunen. Het product bestaat uit de volgende stappen, waarbij wij met elke onderdeel rekening houden met de individuele en specifieke wensen en belangen van de cliënt:

• Op basis van onze kennismaking en de aan ons verstrekte informatie, voeren wij een probleemanalyse uit en maken vervolgens in een stappenplan inzichtelijk hoe onze begeleiding en ondersteuning gaat bieden om te kunnen slagen als ondernemer. De cliënt geeft zelf aan waar hij of zij ondersteuning bij nodig heeft zodat op basis hiervan gewerkt kan worden aan het vorm geven en invulling van het traject besproken wordt. Zo kunnen mogelijke obstakels en hindernissen op de weg naar ondernemerschap herkend en gezamenlijk weggewerkt wordt. Voor deze volledige ‘intake’, inclusief kennismakingsgesprek en voorbereiding sessie, geldt een vast tarief.

• In onze aanpak bewandelen wij de route ´van acceptatie tot motivatie´. De eerste daadwerkelijke stap is dan ook om de cliënt te ondersteunen bij de verwerkingsfase en het bepalen van een aanvaardbaar uitgangspunt om weer verder te kunnen als ondernemer. Alles is gericht op het verkrijgen van vertrouwen in de toekomst. Bij dit product wordt o.a. gebruikt gemaakt van de NLP-methodiek (Neuro Linguïstisch Programmeren) en speelt het doorbreken van patronen door middel van coaching, een grote rol. Ook leren wij cliënt omgaan met weerstanden en zullen hem/haar terzijde staan bij het oplossen van zakelijke en/of bedrijfsmatige kwesties. Het gaat in deze stap om 3 á 4 sessies van ongeveer anderhalf uur, verspreid over circa 2 maanden. Tussentijds hebben wij veelvuldig contact en letten erop dat afspraken en agendalijstjes, goed worden nagekomen.

• De volgende stap die wij samen met de cliënt zetten is het onderzoeken van zijn of haar ‘ondernemersprofiel’. Dit doen wij door de analyse van o.a. persoonlijkheid, competenties, presentatie- en communicatiestijl, eigen team rol, leiderschapsstijl met aanvulling van een persoonlijke SWOT-analyse. In deze oriëntatie vindt de ondernemer zichzelf terug en herwint de actuele en kritische kijk op zichzelf om met vertrouwen verder te gaan aan de weder of bouw van zijn onderneming. Deze stap bestaat uit twee sessies van circa twee uur en de uiteindelijke profielbespreking.

• Een niet onbelangrijke stap is ten slotte de ´nazorg´. Hiermee voorkomen wij de plotselinge terugval die zich vaak voordoet als de ondernemer de touwtjes weer volledig in eigen handen heeft. Dit is een proces dat vaak (ongemerkt) leidt tot demotivatie en het ‘afstand willen doen van de onderneming’. Juist dan is feedback van de vertrouwde coach het meest gewenst. Wij doen dit in 3 maandelijkse sessies van circa een uur. Ook zorgen wij dat er geregeld tussentijds contact blijft, om te assisteren bij onverwachte situaties of wanneer de ondernemer advies nodig heeft deze te voorzien van informatie en kennis.