Diversiteit loont
De diversiteit op de Nederlandse arbeidsmarkt groeit. Dit komt tot uiting in zichtbare veranderingen, zoals een toename van ouderen en mensen met een andere culturele achtergrond. De toename in diversiteit uit zich ook in meer uiteenlopende wensen en behoeften van mensen, zoals in hun werksituatie. Door hier rekening mee te houden, kunt u een voorsprong opbouwen ten opzichte van uw concurrenten.
Inter-Focus biedt projectondersteuning aan organisaties die tegen ingewikkelde vraagstukken met betrekking tot onder andere etnische diversiteit aanlopen. Het is van groot belang dat diversiteitsbeleid een onderdeel vormt van het strategisch beleid van de organisatie. Onze professionals denken met u mee en geven u advies op het gebied van diversiteit.

 

Inclusieve bedrijfscultuur

In uw bedrijf werkt u met werknemers met diverse culturele achtergronden. Uw wens is het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur. Dat wil zeggen een klimaat waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd
voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden U heeft ervaren dat zoiets niet vanzelf ontstaat. Daarom komen we u graag begeleiden en ondersteunen in uw rol als manager.

Doelstellingen formuleren
Samen met u zetten we op een rijtje, waar u tevreden over bent en waarover niet. Zo komt het tot een heldere omschrijving van de inclusieve bedrijfscultuur die u nastreeft.

Een traject om samen tot een inclusieve bedrijfscultuur te komen
We maken met u en medewerkers een analyse van de huidige en gewenste situatie.De volgende stap is het formuleren van een traject met acties. Daarbij gaan we ervan dat deze acties het meest krachtig zijn als ze door uw eigen medewerkers worden uitgevoerd. Het is immers uw eigen gezamenlijke groeiproces. We ondersteunen uw medewerkers daarbij. Waar externe deskundigheid nodig is, zorgen we voor de beste professionals die maatwerk leveren.

Inspringen bij onverwachte vraagstukken
U kunt te maken hebben met conflicten tussen medewerkers of medewerkers die moeite hebben met de gekozen koers. Dan zijn wij er snel bij om met u de juiste aanpak te bespreken. U blijft in alle gevallen aan het roer en raakt geoefend in de managementvaardigheden die de inclusieve bedrijfscultuur verder versterken.
Ons motto: ‘zonder wrijving geen glans’.

Nazorg
Meestal is er een moment dat u merkt dat de groei naar een inclusieve bedrijfscultuur goed op gang is gekomen en ondersteuning niet meer nodig is. We blijven contact houden en komen na drie maanden langs om samen met u te kijken hoe het gaat.