Begeleiding op maat.
Inter-Focus verleent bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening voor werknemers met klachten van psychosociale aard. Deze kunnen zich manifesteren in de arbeidssituatie, privé situatie, individuele hulpverlening of begeleiding. Inter-Focus heeft experts met verschillende achtergronden in dienst waardoor individuele begeleiding op maat aangeboden kan worden. Het doel van de begeleiding is dat de werknemer leert om anders met problemen om te gaan. Wanneer de werknemer zich eenmaal bewust is van zijn of haar handelen, leidt dit tot beter functioneren van de werknemer. De begeleiding kan op individueel en groepsniveau aangeboden worden. Voorbeelden van problemen of vragen waar een bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteuning kan bieden zijn:

Functioneringsproblemen.
• Het gevoel dat de werknemer het werk niet meer aan kan (overspannenheid, stress);
• Problemen rondom de taakinhoud;
• Problemen die de werknemer ervaart ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid;
• Een schokkende gebeurtenis;
• Gevolgen van een reorganisatie;
• Conflicten met collega’s en/of leidinggevende;
• Grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten op het werk);
• Alcoholproblemen (of vermoedens);
• Dreigend verlies of reeds geleden verlies van werk;
• Problemen in verandering van het werk;
– Inburgering in de organisatie en de maatschappij;
Op het gebied van inburgering kunnen wij uw bedrijf advies geven over hoe je werknemers in uw organisatie kunt inburgeren. Een werknemer die goed is ingeburgerd communiceert en functioneert beter op de werkvloer. Welke stappen moet u nemen, welke instanties moet u benaderen en is er subsidie voor het inburgeren van uw werknemer? Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen. Wij helpen u graag verder.