Duidelijke taal
Met ons product Interculturele Communicatie & Advies begeleiden en ondersteunen wij een cliënt in allerlei zaken waarmee hij/ zij wordt geconfronteerd bij het raadplegen van zoals een huisarts, specialist, UWV, gemeentezaken, belangenbehartigers en dergelijke. De betrokkene wordt begeleid door onze deskundige professionals om de verkregen – en vaak ingewikkelde – informatie goed te begrijpen en niet verontrust te raken. Hierbij kunt u denken aan brieven die de cliënt ontvangt van zijn/ haar advocaat, of van andere partijen en/ of instanties. Wij ontvangen een kopie van de documenten en informeren de cliënt over de inhoud van het schrijven en adviseren waar nodig over de vervolgstappen. Hierdoor wordt de communicatie met betrokkene optimaal en ontstaan er geen obstakels. Procedures kunnen hierdoor duidelijk en zonder tijdverlies verlopen. Ook leidt dit tot kostenbesparing.

 

Trainingen
Op het gebied van interculturele communicatie bieden wij momenteel twee trainingen aan;

• Culturele verschillen op de werkvloer.
• Interculturele communicatie voor leidinggevenden.
Met onze interventies dragen wij zorg voor goede communicatie en om het behalen van werkbare oplossingen en werkprocessen te verbeteren. Wij kunnen misverstanden voorkomen zodat er begrip en vertrouwen heerst in de relatie met de werkzoekende. Wij doen dit uiteraard op integere wijze en in het belang van zowel de cliënt en als de opdrachtgever.