Aanpak op maat 
Bv veranderen in: De hulpverlening aan de eerste generatie (dit zijn de werkelijke migranten die niet in Nederland geboren zijn). Deze hulpverlening heeft specialistische aanpak nodig en is over het algemeen moeilijker dan hulpverlening aan autochtonen. Dit komt mede doordat de eerste generatie migranten de Nederlandse taal niet goed of deels beheerst. Tevens is uit onderzoek gebleken dat deze groep mensen meer verbonden zijn met zijn of haar eigen cultuur, religie, waarden en normen.

Tweede generatie
De tweede en de daarop volgende generaties groeien op met twee verschillende culturen. Ze leren hun eigen cultuur, taal en normen samen met of naast de Nederlandse waarden en normen. Dit betekent niet altijd dat deze groep alles zelf kan regelen. Doordat zij geen Nederlandse opvoeding hebben gehad, dient ook de dienstverlening op hen te worden aangepast. Wel hebben wij gemerkt dat hoogopgeleiden het beter doen dan laagopgeleiden.
Wij geloven in een dienstverlening waarbij interculturele expertise op alle lagen ingezet moet worden voor een betere communicatie en dienstverlening. Ons doel is om landelijk de samenleving kennis te laten maken met de specialist in de interculturele dienstverlening. Wij ontwikkelen en bevorderen maatwerk oplossingen en verhogen de kansen op een nieuwe andere baan aanzienlijk.