Cliënten die moeite hebben met de zelfredzaamheid in de vorm van structurele aspecten, zoals het nakomen/maken van afspraken, het zichzelf kunnen redden in zulke gesprekken met de verschillende belangrijke instanties, komen in aanmerking voor de functie individuele begeleiding.

Werkzaamheden;

  • Invulling van de dag; structuur aanbrengen in het leven van de cliënt;
  • Het leren van afspraken maken en leren zich aan deze afspraken te houden;
  • Het ondersteunen bij praktische handelingen en vaardigheden;
  • Het leren van een planning maken;
  • Het leren van assertief optreden;
  • Het helpen bij een besluit nemen;
  • Het overnemen van praktische taken, als de cliënten hun praktische handelingen door hun klachten niet zelf kunnen uitvoeren. Het wordt meestal gedaan in de zin van ondersteuning tijdens de behandelperiode van de cliënt. Dit geeft verlichting aan de cliënt, tot ze zich zo snel mogelijk kunnen herstellen.