Psychosociale begeleiding is een laagdrempelige manier van professionele hulpverlening wanneer de cliënt een of meer klachten heeft die niet voortkomen uit een psychische stoornis, maar een reactie is op het ervaren van levensproblemen. Die levensproblemen kunnen van alles inhouden en hebben vaak te maken met de sociale omgeving, van vroeger en van nu, van de cliënt (werk, relatie, familie, gezin, e.d.).

Onze werkzaamheden:

  • Het voeren van counseling gesprekken; cliënt leert tijdens deze gesprekken om naar de eigen gedachten, gevoelens, emoties en gedrag te kijken. De gedachten liggen altijd aan de basis van de gevoelens, emoties en handelen van de cliënt. Deze gedachten (overtuigingen) zijn vaak onbewust en kunnen belemmerend werken. De cliënt leert deze belemmerende gedachten bewust te maken en ze vervolgens te transformeren naar helpende gedachten. Hierbij maken wij gebruik van verschillende gespreksmodellen. Deze gesprekken bevorderen de zelfacceptatie, zelfvertrouwen en leert de cliënt zijn/ haar leven vorm te geven op een manier waar hij/ zij zelf voor kiest en die niet voort gekomen is uit omstandigheden.
  • Het opbouwen van levensenergie aan de hand van verschillende visualisatie oefeningen.
  • Ontspannings- en ademhalingstechnieken.
  • Mindfulness oefeningen.