Inter-Focus heeft als doel om Nederlandse werknemers met een andere culturele achtergrond, die na ziekte problemen ondervinden bij het terugkeren op de arbeidsmarkt, op een betrouwbare en betrokken manier te begeleiden. De professionals zijn gewend maatwerk te leveren, omdat ieder individu anders is, en hanteren daarbij een doelgerichte aanpak en een duidelijke planning. Het traject van coaching is nauwkeurig afgestemd op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de werknemer. De trajectbegeleiders gaan samen op zoek naar een nieuwe functie die past bij de ambitie, ervaring en mogelijkheden van hem/ haar. Zij beschikken over veel deskundigheid en professionaliteit, waardoor de werknemer op korte termijn op een passende werkplek geplaatst kan worden. Ook de werkgever wordt tijdens dat proces optimaal ondersteund.

De juiste begeleiding op maat, dat is onze werkwijze én onderscheidend vermogen.

Inter-Focus levert ook kwalitatief hoogstaande diensten aan opdrachtgevers en hanteren hierbij een ethische beroepshouding. Zij streeft ernaar te fungeren als landelijk kenniscentrum voor zaken die betrekking hebben tot diversiteit op de arbeidsmarkt. Wij begrijpen de cultuurverschillen en benaderen de markt vraaggericht. Hiervoor doen wij een beroep op de interculturele kennis van onze teamleden. Ook bieden wij innovatieve diensten aan en voorzien activiteiten omtrent interculturele communicatie en het omgaan met diversiteit.