Inter-Focus is ontstaan uit idealistische overwegingen en een streven naar betere dienstverlening voor arbeidsmarktproblematiek & personeelsmanagement, met name voor mensen met een andere culturele achtergrond.

Onze teamleden zijn Nederlanders met diverse culturele achtergronden zoals Turks, Marokkaans, Surinaams, Hindoestaans en Russisch. Daardoor is het voor hen eenvoudiger een relatie op te bouwen met de cliënt en om specifieke culturele aspecten te onderkennen en de motivatie van de cliënt te verhogen. Doordat zij dezelfde taal spreken als de cliënt en de cultuurverschillen begrijpen, biedt dit een meerwaarde tijdens de begeleiding. Professionals met gedegen expertise samen met de innovatieve diensten die Inter-Focus te bieden heeft, onderscheidt haar van andere organisaties in de re-integratiebranche.‘Diversiteit is onze kracht!’

Wij hanteren geen standaardmethodiek maar beschikken over professionals die de cultuurproblemen van de cliënt van binnenuit kennen en zelf stappen hebben weten te zetten. Ook hebben we ‘op maat programma’s’ ontwikkeld waarin, naast een algemene toegesneden ‘klantbenadering’ combinaties van methodieken modulair kunnen worden ingezet. Het additionele productaanbod bestaat uit een divers scala van maatwerkinstrumenten. Deze instrumenten worden alleen ingezet als dit noodzakelijk is voor het behalen van het uiteindelijke doel: het duurzaam re-integreren van betrokken cliënten.

De re-integratie coaches en adviseurs beschikken bovendien over relevante (HBO) diploma’s en zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van trajectbegeleiding.