Onze expertise
Bij het re-integratietraject gaat het erom dat de werkgever en de werknemer zich samen inzetten om een spoedige werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer te bewerkstelligen. Zo werkt men beiden mee aan het helpen van het herstel en/of het re-integreren van de medewerker. Er kan gekozen worden voor diverse oplossingen. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke aandachtsgebieden waarbij het welzijn van de werkzoekende verbeterd kan worden:

 

  • Een aanpassing van de werkplek;
  • Psychologische ondersteuning;
  • Trajecten om het herstel te bevorderen;
  • Het zoeken van een andere passende functie binnen of buiten de organisatie;
  • Het aanbieden van her- of omscholing.

Drempels die voorkomen bij allochtone gemeenschappen, die nodige tijd en aandacht vergen:

  • Culturele verschillen;
  • Taal- en communicatie problemen;
  • Verschillen in inzichten en verwachtingspatronen;
  • Motivatieproblemen;
  • Onduidelijkheid in beroeps- en vaardigheidskennis omtrent de huidige en nieuwe situatie.

 

Wat doet Inter-Focus voor u?
Inter-Focus is gespecialiseerd in interculturele communicatie & advies en coaching, die de werkgevers ondersteunt met de knowhow van interculturele diversiteit en deskundigheid. Wij zijn ervaren in het begeleiden van Nederlanders met een andere culturele achtergrond tijdens de re-integratietrajecten. De professionals van Inter-Focus trachten iedere re-integratietraject met de nodige zorg en begeleiding om het tot een succesvol einde te brengen.

Wij vergroten het slagingspercentage door de individuele kwaliteiten, ambities en mogelijkheden in kaart te brengen en de cliënt vervolgens te bedienen volgens het opgestelde plan. Zo verwezenlijken wij samen de gestelde doelstellingen. Hierdoor wordt er in een kortere periode een herplaatsing, een nieuwe of andere functie binnen/ buiten de organisatie gerealiseerd. Met inzet van specialisten en interculturele coaches-, adviseurs-, professionals- en arbeidsdeskundigen bereiken wij een geslaagde match.