Goed werkgeverschap loont 
Met de outplacementtrajecten doelen wij op het duurzaam herplaatsen van werknemers bij een andere werkgever. Anders dan bij het 2e spoortraject wordt bij outplacement meer rekening gehouden met het herplaatsen van de werknemer bij een andere werkgever. Het contact tussen de cliënt en de re-integratie coach moet goed verlopen en er moet een klik zijn. Inter-Focus begrijpt de westerse culturen, maar is vooral gespecialiseerd in de niet-westerse culturen. Doordat we deze culturen beter begrijpen, hebben wij gemerkt dat het outplacementtraject (en re-integratie) voor beide partijen prettiger verloopt.

 

Waarom herplaatsen?
In de tijden van crisis zijn veel werkgevers genoodzaakt om te reorganiseren en werknemers te ontslaan. De oorzaak hiervan is dat er te weinig werk is. Het is uiterst belangrijk om werknemers niet in de steek te laten en ervoor te zorgen dat er professionele ondersteuning aangeboden wordt bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze. Inter-Focus biedt deze ondersteuning door goed contact te maken met de werknemer en het vertrouwen te winnen. Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de vaardigheden, mogelijkheden, ambities en interesses van de werknemer. Op basis hiervan wordt er een passende baan gezocht. Het is hierbij van belang realistisch en open te zijn tegenover de werknemer om teleurstellingen te voorkomen.